Koordynacja

dr Paulina Gulińska-Jurgiel
koordynatorka projektów w Halle