Koordynacja

dr Paulina Gulińska-Jurgiel
koordynatorka projektów w Halle

mgr Andrea Priebe
koordynatorka projektów w Jenie