Koordynacja

dr Paulina Gulińska-Jurgiel
koordynatorka projektów w Halle

mgr Christoph Maisch
koordynator projektów w Jenie