Koordynacja

dr Paulina Gulińska-Jurgiel
koordynatorka projektów w Halle

Johann Wiede, M.A.
Koordynator projektów w Jenie