Otwarte warsztaty doktoranckie „Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze"

25-26 maja 2018 w Halle

Otwarte warsztaty doktoranckie w Halle to inicjatywa doktorantów i doktorantek Centrum im. Aleksandra Brücknera pracujących nad projektami z różnych dyscyplin naukowych. Celem tej nowej formuły ma być stworzenie otwartej platformy wymiany naukowej i ułatwienie w nawiązywaniu kontaktu między doktorantami. Warsztaty pomyślane są jako spotkanie, za którego koncepcję, treść i organizację odpowiedzialni są jego uczestnicy. Tym właśnie różnią się one od innych konferencji i seminariów doktoranckich.

Do udziału zapraszamy doktorantów i doktorantki, którzy na uniwersytetach lub pozauniwersyteckich instytucjach naukowych pracują nad projektami związanymi tematycznie z Polską (także w perspektywie porównawczej) i chcieliby wejść w interdyscyplinarną dyskusję z kolegami i koleżankami. Naszym celem jest stworzenie ram do rozmowy nad wyzwaniami i problemami związanymi z poszczególnymi projektami, poszerzenia horyzontów i wspólnego rozwijania nowych pomysłów.

Otwarte warsztaty doktoranckie w Halle to inicjatywa doktorantów i doktorantek Centrum im. Aleksandra Brücknera pracujących nad projektami z różnych dyscyplin naukowych. Celem tej nowej formuły ma być stworzenie otwartej platformy wymiany naukowej i ułatwienie w nawiązywaniu kontaktu między doktorantami. Warsztaty pomyślane są jako spotkanie, za którego koncepcję, treść i organizację odpowiedzialni są jego uczestnicy. Tym właśnie różnią się one od innych konferencji i seminariów doktoranckich.

Do udziału zapraszamy doktorantów i doktorantki, którzy na uniwersytetach lub pozauniwersyteckich instytucjach naukowych pracują nad projektami związanymi tematycznie z Polską (także w perspektywie porównawczej) i chcieliby podjąć interdyscyplinarną dyskusję z kolegami i koleżankami. Naszym celem jest stworzenie ram do rozmowy nad wyzwaniami i problemami związanymi z poszczególnymi projektami, poszerzenia horyzontów i wspólnego rozwijania nowych pomysłów.

W ramach warsztatów uczestnicy mają możliwość poddania swoich projektów lub ich poszczególnych aspektów pod dyskusję. Ponadto część warsztatów poświęcona będzie wspólnej analizie metodyczno-teoretycznych tekstów i szukaniu nowych rozwiązań organizacji pracy. W dalszej perspektywie warsztaty będą rozszerzone o platformę internetową, której celem będzie wspieranie kontaktów między doktorantami również pomiędzy warsztatami.

Jeśli uczestnicy wyrażą chęć i potrzebę, do udziału w poszczególnych punktach programu mogą zostać zaproszeni promotorzy prac doktorskich oraz inni wykładowcy akademiccy. Pracownicy Centrum im. Aleksandra Brücknera z Halle i Jeny chętnie wesprą warsztaty krótkimi wykładami lub mentoringem.

Koszty podróży i noclegu (pokoje dwuosobowe) pokrywa Centrum im. Aleksandra Brücknera.

Doktorantki i doktoranci zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, jak również wzajemną naukową inspiracją i wsparciem, proszeni są o nadesłanie szkicu dotyczcego swojego projektu naukowego (temat, problematyka badań, metodyka i etap pracy, na jakim się znajdują – max. 1 strona), jak również krótkiego listu motywacyjnego do 3. kwietnia 2018 r. na adres: iris.bauer(at)geschichte.uni-halle(dot)de.