Stypendia doktorskie i postdoktorskie

Nauka może rozwijać się tylko wtedy, gdy dla absolwentów i doktorantów stworzone zostaną przyjazne warunki do zadawania oryginalnych pytań naukowych i powstawania ciekawych pomysłów. Dlatego chcielibyśmy zaprosić doktorantów i doktorantki w początkowej fazie swoich badań, jak też postdoktorantów i postdoktorantki do dołączenia ze swoimi nowymi projektami naukowymi do Centrum im. Aleksandra Brücknera. W miarę możliwości projekty powinny wpisywać się w jedno z trzech pól badawczych Centrum, by tym samym włączyć się w dyskusję na ich temat.

Obecnie wszelkie możliwe etaty doktoranckie i postdoktoranckie w Centrum są obsadzone, istnieje jednak możliwość składania wniosków grantowych przy wsparciu profesorów Centrum. Dotyczy to wniosków składanych do wszystkich fundacji politycznych, wyznaniowych i neutralnych światopoglądowo. Ponadto chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na projekt finansowania prac doktorskich na przez land Sachsen-Anhalt. Postdoktorantom i postodktorantkom polecamy szczególnie składanie wniosków w formacie "Eigene Stelle" (samodzielny etat), zaś dla kreatywnych projektów grupowych program im. Emmy-Noether, oba w ramach DFG (Niemiecka Wspólnota Badawcza). Innymi możliwymi opcjami są stypendia postoktoranckie Fritz-Thyssen-Stiftung, Program"Offen - für Außergewöhnliches" fundacji Volkswagena jak również program "Harmonia" Narodowego Centrum Nauki. Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo przedyskutować złożenie wniosku grantowego na nowy projekt badawczy.

Oprócz przeprowadzenia konkretnych projektów w Centrum, zależy nam na interdyscyplinarnym zintensyfikowaniu kontaktów w dziedzinie studiów nad Polską między doktorantami i postdoktorantami. Pracujemy obecnie nad tym, by poprzez konkretne imprezy naukowe i media społecznościowe stworzyć optymalne warunki strukturalne dla projektów doktorskich i postdoktorskich w międzynarodowym kontekście badawczym.