Publikacje

W 2015 r. Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera zainicjowało własną serię wydawniczą Polen: Kultur - Geschichte - Gesellschaft / Poland: Culture - History - Society (Polska: Kultura - Historia - Społeczeństwo). Wydane w jej ramach publikacje dostępne są bezpłatnie w pełnej wersji na stronie internetowej Centrum (tomy pokonferencyjne po upływie ok. roku od wydania, monografie po upływie ok. dwóch lat od wydania).

Aktualne publikacje pracowników

Dietlind Hüchtker, Yvonne Kleinmann, Martina Thomsen (red.): Reden und Schweigen über religiöse Differenz. Tolerieren in epochenübergreifender Perspektive. Göttingen (Wallstein) 2013.