Dziedziny badań

Polskość pluralna - język(i), społeczeństwo(a) i kultura(y)

Punktem wyjścia tej dziedziny badań jest pytanie o to, czym, kiedy i gdzie jest i była Polska oraz czym jest i była polskość. Naszym zamiarem jest myślenie o Polsce w liczbie mnogiej. Dlatego nie mówimy o jednej Polsce i jednym języku polskim, lecz zajmujemy się przede wszystkim konstelacjami, w których negocjowana jest i była polskość we wszystkich swoich przejawach. Poza granicami Polski polskość może wyrażać się na przykład w różnych formach emigracji.

Więcej

Konfiguracje i rekonfiguracje w ramach wspólnoty i społeczeństwa

Przestrzenie geograficzne i polityczne, w których przez ponad tysiąc lat rozgrywała się polska historia, zmieniały się wielokrotnie. W średniowieczu i we wczesnych czasach nowożytnych Polska przeżywała fazy wzmożonej ekspansji państwowo-mocarstwowej. Natomiast pod koniec XVIII wieku Polska przestała istnieć jako suwerenne państwo. Ten stan rzeczy trwał ok. 100 lat. Do lat 80tych XX wieku suwerenność Polski o granicach zmienionych w wyniku pierwszej i drugiej wojny światowej była niepewna.

Więcej

Polska w swoich europejskich i międzynarodowych powiązaniach

Dawne i aktualne położenie Polski w centrum Europy oraz takie zjawiska jak migracja i globalizacja ekonomiczno-komunikacyjna stawiają naukę przed nowymi wyzwaniami. Powstaje konieczność rozszerzenia istniejących już od dawna bilateralnych badań na temat stosunków polsko-niemieckich o kwestie różnorodnych, teraźniejszych i historycznych, europejskich i międzynarodowych powiązań tego kraju.

Więcej