Partnerzy

Centrum Studiów Polonoznawczych żyje zarówno ze współpracy z polskimi partnerami jak i z wymiany międzynarodowej. Dlatego Centrum im. Aleksandra Brücknera utrzymuje liczne instytucjonalne i osobiste kontakty zarówno z placówkami badawczymi uniwersyteckimi i pozauniwersyteckimi w Polsce, jak i z naukowcami i instytucjami w krajach, których historia i teraźniejszość są blisko związane z Polską. Dotyczy to m.in. Ukrainy, Białorusi, Litwy, Izraela, Francji czy USA. Nasi partnerzy wnoszą swój wkład we wspólne konferencje i projekty, ponadto wspierają studentów Centrum w trakcie kwerend.