Konferencje & warsztaty

Dyskursy o polskości w historii i współczesności: perspektywy mikro i makro

 

Jubileuszowe Sympozjum pamięci Aleksandra Brücknera- 23./ 24. maja 2014

Przed 75 laty, 24. maja 1939 r., zmarł w wieku 83 lat Aleksander Brückner. Pozostawił po sobie spuściznę naukową, której korzenie sięgają austriackiej Galicji i która dojrzewała na tle zmieniających się warunków językowych i politycznych w różnych europejskich centrach…

Konferencja międzynarodowa, Halle/Leipzig, 22.–24. października 2014

Międzynarodowa konferencja ma na celu analizę Polski jako społeczności europejskiej, która w trakcie swojej ponad 1000-letniej historii zmieniała się w dużym stopniu zasięg swojego terytorium, w związku z czym nie daje się ona uchwycić w sposób satysfakcjonujący za pomocą kategorii narodowej narracji historycznej. Celem konferencji jest…

Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe

Warsaw – Halle – Berlin – Strasbourg

Concepts of Nations
The aim of the “Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe – EPRIE” is to promote and improve contacts between people of neighboring states whose relations, historically, have been troubled like between Germany, Poland and France in Europe and between China, Japan and Korea in East Asia. By comparing the…

Konferencja międzynarodowa, Warszawa 18 - 20 listopada 2015 r.

Planowana konferencja odbiega od zwyczajowej praktyki określania konkretnego roku czy nawet dnia, wyznaczającego koniec poszczególnych wojen. Biorąc za przykład sytuację w Polsce i jej krajach sąsiedzkich po II wojnie światowej, chcemy spojrzeć na koniec wojny jako na proces złożony, długotrwały, przebiegający różnie dla poszczególnych doświadczeń…