Dyrekcja

prof. dr Yvonne Kleinmann
Dyrektor

prof. dr Ruprecht von Waldenfels
v-ce dyrektor

prof. dr. Gabriela Lehmann-Carli
Członek Zarządu

prof. dr Joachim von Puttkamer
Członek Zarządu

Koordynacja

dr Iwona Dadej
koordynatorka projektów w Halle

Johann Wiede, M.A.
Koordynator projektów w Jenie