dr Iwona Dadej

pracowniczka naukowa / koordynatorka projektów, Halle

Institut für Geschichte
Martin-Luther-Universität Halle/ Wittenberg
Emil-Abderhalden-Str. 26-27
pokój 2.04.0
D-06108 Halle (Saale)

e-Mail: iwona.dadej@geschichte.uni-halle.de
tel.: +49 (0) 345-55-24 328


Biogram naukowy

Iwona Dadej studiowała historię, historię sztuki oraz etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Albrechta Ludwiga we Fryburgu Bryzgowijskim. W roku 2004 obroniła prace magisterska na Wydziale Historycznym krakowskiego uniwersytetu. W roku 2015 została promowana na „doktorkę filozofii” na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie na podstawie dysertacji o transnarodowych sieciach i (między)narodowych organizacjach akademiczek w Polsce i Niemczech w okresie międzywojennym. W roku 2016 była badaczka wizytująca w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Następnie zatrudniona była na stanowisku adiunkta (pracownicy naukowej w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie w Zakładzie Historii Idei i Dziejów Inteligencji, pod kier. Prof. Macieja Janowskiego kierowała dwoma projektami własnymi a także była uczestniczka projektu OPUS Lap „Polsko-czechosłowackie sieci akademickie w okresie zimnej wojny”. W latach 2019- 2022 była także zatrudniona w Centrum Badan Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk. Od czerwca 2023 roku jest koordynatorką i pracownicą naukową w Centrum im. Aleksandra Brücknera w Halle.

Aktualne projekty badawcze

„Patriotki jutra? Działania niepodległościowe, postawy obywatelskie i praca edukacyjna Polek we Lwowie (1863-1939) w świetle materiałów zebranych przez Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie oraz Ossolineum. Edycja i komentarz" Laufzeit 2018 bis 2023, Editionsprojekt finanziert durch das Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH), angesiedelt am IH PAN in Warschau, Projektleiterin

Wissensgesellschaften und Wissensgeschichte in der Geschlechterperspektive: am Beispiel ausgewählten Wissensmilieus

Ukończone projekty badawce

"The Transnationalization of Struggles for Recognition. Women and Jews in France, Germany, and Poland in the20th century", trwajacy w latach 2007 -2011, finansowany przez Volkswagen-Stiftung i afiliowany przy Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung  (WZB),  stypendium doktoranckie

“Porządek płci w nauce polskiej 1890 - 1952. Przeobrażenia, kontynuacje, dyskontynuacje“ , trwający od 2017-2021, projekt podoktorski FUGA, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, afiliowany przy IH PAN w Warszawie, kierowniczka projektu

Zainteresowania badawcze

  • Historia płci kulturowej (Geschlechtergeschichte/gender history)
  • Historia wiedzy i nauki
  • Historia historiografii
  • (akademickie) migracje w Europie
  • Kultury pamięci i polityki historyczne
  • Historia ruchu kobiecego
  • Historia tranferów i powiązań
  • Historia transnarodowa i porównawcza

Wybrane publikacje

2022: Habilitacja – bariera czy kariera? Porządek płci w polskiej kulturze akademickiej pierwszej połowy XX wieku, Warszawa.

2022: “Monuments stronger than those Made of Gunmetal?“ On Recollection Funereally Texts and Their Female Heroes. Edition of Fragments from The Resources of the Archive of the Museum of Distinguished Polish Women in Lviv, 1929-193, zs. mit Anna Nowakowska-Wierzchoś) in: Acta Poloniae Historica, Nr. 124, S. 239-258.

2022: Joint ideas and separate practices. Bibliography of women’s work(s) in interwar Germany and Poland, in: Jan Surman (ed.), Science Interconnected: German-Polish Scholarly Entanglements in Modern History, Marburg, S.187-198.

2021: Visible persons, invisible persons: The Gender Order at the 7th International Conges of Historical Sciences in Warsaw 1933, zs. mit Maria Solarska, in:  K. Makowski, M. Michalski, T. Schramm, K. Filipowska (eds.) With a Zest and in a Refined Form… The 7th International Congress of historical Sciences in Warsaw 1933, Poznań, S. 147-168.

2021: Dr Helena Hofman-Dadejowa ps. “Żancia”. Szkic biograficzny, in: K. Leszczyński, Nieznane i zapomniane bohaterki szyfrów 1939-1945, Warszawa, S. 143-146.

2019: Beruf und Berufung transnational. Deutsche und polnische Akademikerinnen in der Zwischenkriegszeit, Osnabrück.

2019: Staatsbürgerinnen. Frauenwahlrecht und Geschlechterpolitik in Polen nach 1918, in: Magazin der Max Weber Stiftung „Weltweit vor Ort“ 01/19, S. 15-18.

2018: The Gender Order and the Disassembling She-Protagonists: Polish Academic Culture in the First Half of the Twentieth Century as an Illustrative Example, in: Acta Poloniae Historica, Nr. 117, S. 27-50.

2018: Konsensus pojęciowy, Historikerinnenstreit i instytucjonalizacja. Historia kobiet i historia płci ostatnich 40 lat w Niemczech, in: Historia i Teoria, Tom 2, S. 189-199.

2017: "The Napoleonic civil code is to blame for my decision to study law". Female Polish law students and lawyers in the first half of the twentieth century, in: Sara Kimble/ Marion Röwekamp (eds.), New Perspectives on European Women’s Legal History, London, S. 217-246.

2017: "Polnische Wissenschaft ist meine Göttin auf der Erde". Nation - Exil - Wissenschaft und Geschlecht bei Karolina Lanckorońska, in: ARIADNE. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte, H.72, S. 28-34.