Publikacje

W 2015 r. Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera zainicjowało własną serię wydawniczą Polen: Kultur - Geschichte - Gesellschaft / Poland: Culture - History - Society (Polska: Kultura - Historia - Społeczeństwo). Wydane w jej ramach publikacje dostępne są bezpłatnie w pełnej wersji na stronie internetowej Centrum (tomy pokonferencyjne po upływie ok. roku od wydania, monografie po upływie ok. dwóch lat od wydania).

Aktualne publikacje pracowników