Goście

Centrum im. Aleksandra Brücknera zaprasza regularnie naukowców z uniwersytetów i instytutów badawczych za granicą na pobyty badawcze, podczas których prowadzą oni wykłady w Halle i Jenie i współpracują z zespołem Centrum nad projektami badawczymi. Pobyty te finansowane są ze środków udostępnionych przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) i innych sponsorów.

Lista gości Centrum:

1.2.2020 - 29.2.2020
Garik Moroz
Lomonosov Moscow State University

1.11.2019 - 30.11.2019
Dr. hab. Joanna Konieczna-Sałamatin
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

13.6.2019 - 12.7.2019
Prof. Dr. Sławomir Piontek
Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

24.10.2018 - 21.11.2018
Barbara Klich-Kluczewska
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1.10.2018 - 30.10.2018
Karol Chrobak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

20.11.2017 - 21.12.2017
22.11.2018 - 20.12.2018
Dr. Agnieszka Błażek
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.09.2017 - 30.9.2017
Dr. Małgorzata Januszewicz
Institut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski

1.6.2017 - 30.06.2017
Dr. hab. Marek Kucia
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

03.01.2017 - 2.2.2017
Dr. Małgorzata Januszewicz
Institut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski

03.01.2017 - 3.2.2017
Dr. hab. Artur Wołek, Akademia Ignatianum, Kraków

17.10.2016 - 16.12.2016
Christoph Brendel

15.10.2016 - 14.11.2016
Dr. Nataliia Otrishchenko
Center for Urban History of East Central Europe, Lviv

17.5.2016 - 16.6.2016
Dr. hab. Tomasz Ferenc
Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki

7.1.2016 - 31.1.2016
Dr. Piotr Filipkowski
Instytut Filozofii i Soziologji Polskiej Akademii Nauk

1.11.2015 - 30.11.2015
Dr. Aleksandra Wagner
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1.5.2015 - 31.05.2015
Prof. Dr. Agnieszka Zabłocka-Kos
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski

8.10.2014 - 7.3.2015
Dr. hab. Maciej Duszczyk
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

20.05.2014 - 30.05.2014
Prof. Dr. David Frick
University of California, Berkeley

22.04.2014 - 16.05.2014
Dr. Olga Linkiewicz
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

13.1.2014 - 7.2.2014
Dr. Dobrochna Kałwa
Uniwersytet Warszawski, Warszawa