Konferencje & warsztaty

Brückner revisited

Dyskursy o polskości w historii i współczesności: perspektywy mikro i makro

Jubileuszowe Sympozjum pamięci Aleksandra Brücknera- 23./ 24. maja 2014

Przed 75 laty, 24. maja 1939 r., zmarł w wieku 83 lat Aleksander Brückner. Pozostawił po sobie spuściznę naukową, której korzenie sięgają austriackiej Galicji i która dojrzewała na tle zmieniających się warunków językowych i politycznych w różnych europejskich centrach edukacyjnych, w szczególności zaś we Lwowie, Wiedniu, Lipsku i Berlinie. Z okazji tej rocznicy Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera organizuje sympozjum, poświęcone refleksjom nad różnorodnym dorobkiem Brücknera w dziedzinach literaturoznawstwa i językoznawstwa, historii kultury i etnologii i możliwościom spożytkowania go do interdyscyplinarnych badań nad Polską na początku XXI w. Referentami są w przeważającej części przedstawiciele uczestniczących w sposób szczególny (a przez dwie katedry także dosłownie reprezentowanych) w pracach Centrum im. Aleksandra Brücknera dyscyplin slawistyki i historii. Zadadzą oni – wspierani przez komentarze z innych dyscyplin – różne ważne dla dzisiejszych interdyscyplinarnych badań nad Polską pytania, nad którymi uczestnicy debatować będą w ramach prowadzonych dyskusji. Celem jest tu produktywne rozprawienie się z wybranymi dziedzinami prac badawczych Aleksandra Brücknera. Tematem zaś centralnym są postrzegane z wielu perspektyw rozmaite aspekty dyskursów nad polskością – czyli pytania o to, co, kiedy, jak i gdzie było/jest Polską – w historii i współcześnie.

Program

Piątek, 23.05.2014

18:00 Powitanie Klaus Dicke
  Wprowadzenie Yvonne Kleinmann, Achim Rabus
  Keynote David Frick: Geschichtswissenschaft und Philologie: Wenn Archive Geschichten erzählen
  Bankiet  

Sobota, 24.05.2014

Panel: Sprache als Instrument – Instrumentalisierung von Sprache
9:00-9:30 Robert Traba/Michael G. Müller Polonität in der Fremde: Aleksander Brückner und sein intellektuelles Umfeld in Berlin
9:30-10:00 Roland Meyer Was Kollokationen (nicht) verraten: Ethnokulturelle Stereotypen und digitale Textkorpora
10:00-10:30 Marek Łaziński Das Wort kobieta und seine Bewertung in der Geschichte des Polnischen: Der Einfluss der etymologischen Hypothese Brückners auf die Sprachwisenschaft und das sprachliche Weltbild
10:30-10:50 Kaffeepause  
10:50-11:20 Achim Rabus Brückners Werk revisited: Zensierte Polonität?
11:20-11:50 Yvonne Kleinmann  Einheit durch Sprache oder Schweigen über Vielheit? Polonität in der Verfassungsdiskussion des späten 18. Jahrhunderts
11:50-13:30 Mittagspause
Panel: Welche Polonität?
13:30-14:00 Agnieszka Halemba 'Rusyn' as an Anational Self-Identification in Contemporary Ukrainian Transcarpathia
14:00-14:30 Olena Duć-Fajfer Lemkische Gemeinschaft neben Polonität: Ein Kultur- und Identitätsdiskurs
14:30-15:00 Mirja Lecke Polonität als Problem in Mickiewiczs „russischer Periode“
15:00-15:30 Kaffeepause
15:30-16:00 Katrin Steffen Umstrittene jüdische Polonität – Diskurse um den Ort von Juden in der polnischen Kultur und Gesellschaft
16:00-16:30 Ewa Dzięgiel Polish Language and Polish Minority in Ukraine. National Identity in a Situation of Multilingualism and Loss of the Native Language
16:30-17:00 Anna Piechnik-Dębiec Cultural Self-Description of the Inhabitants of Polish Villages (an Ethnolinguistic Perspective)

 

Miejsce

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Rosensäle, Kleiner Sitzungssaal (sala 101)
Fürstengraben 27
07743 Jena

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Program w formacie PDF

Kwestie organizacyjne

Konferencja odbędzie się w jęz. angielskim i niemieckim.

Czas trwania referatów: 20 minut plus 10 minut na dyskusję

Laptop z systemem Windows i beamer są do dyspozycji referentów w sali konferencyjnej. Prosimy o kontakt w przypadku potrzebnych dodatkowych pomocy technicznych.

Podróż i nocleg

Organizatorzy zwracają koszty podróży i zakwaterowania dla aktywnych uczestników. Na pytania w tej kwestii odpowie PaństwuAgnieszka Weißwange

Publikacja

Planujemy opublikować wygłaszane referaty. Bliższe informacje nastąpią wkrótce.