Wydarzenia

Naszą intencją jest uczynienie z zespołu uniwersytetów w Halle, Jenie i Lipsku centrum badań polonoznawczych, widocznego na arenie międzynarodowej. Cel ten mamy zamiar osiągnąć nie tylko za sprawą międzydyscyplinarnych imprez naukowych, ale także za pośrednictwem dyskusji specjalistycznych. Część naszych działań skierowana jest poza tym do zainteresowanej publiczności, którą chcielibyśmy zapoznać z polską historią i kulturą, polskim językiem i społeczeństwem.

Do wydarzeń naukowych należą regularne zebrania naukowe, konferencje, warsztaty i cykle wykładów, w dalszej perspektywie planowana jest także szkoła letnia. Studentom oferujemy oprócz zblokowanych seminariów, będących integralną częścią studiów na kierunku Międzywydziałowych Studiów Polonoznawczych, także wycieczki naukowe do Polski.

Do szerszej publiczności skierowany jest cykl pokazów filmowych organizowany przy współpracy z Instytutem Polskim w Lipsku, Kolegium im. Imre Kertésza w Jenie, Puschkino w Halle, Deutsch-polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt i Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Filmy pokazywane w ramach tych cyklów oraz przyszłe spotkania z polskimi autorami są tematycznie powiązane z dziedzinami badań Centrum.


Cykl wykładów

(c) privat

Joanna Konieczna-Sałamatin (Warsaw): Ukrainians' identity struggle in light of the Soviet past and the present war

1/12, 18:00 (s.t.), in presence at FSU Jena

The lecture will present how the identity-related divisions in Ukrainian society evolved in time, what were the most important factors that kept them vivid over almost 30 years and what were the main milestones of the change. The divisions used to be deep enough to talk about “unexpected nation”, as Andrew Wilson in 2000 or about “two Ukraines” as Mykola Riabchuk in 2002. These were a manifestation of at least two competing identities within Ukrainian nation, which existed and developed parallelly and resulted with different ideas about the past of Ukraine and its future place in Europe. The widespread awareness of the existence of a national community with its own interests, as well as the state, ready to defend those interests, actually appeared only around 2014.

In the lecture I will show this process referring to the sociological data about the images of the past and changes in values that became especially apparent after the annexation of Crimea by Russia and the attacks on the eastern part of Ukraine in 2014.

Venue of lecture: Institut für Slawistik und Kaukasusstudien, Ernst-Abbe-Platz 8, Raum 301 (3. OG), 07743 Jena


Wykłady

(c) privat

Joanna Konieczna-Sałamatin (Warsaw): Ukrainians' identity struggle in light of the Soviet past and the present war

1/12, 18:00 (s.t.), in presence at FSU Jena

The lecture will present how the identity-related divisions in Ukrainian society evolved in time, what were the most important factors that kept them vivid over almost 30 years and what were the main milestones of the change. The divisions used to be deep enough to talk about “unexpected nation”, as Andrew Wilson in 2000 or about “two Ukraines” as Mykola Riabchuk in 2002. These were a manifestation of at least two competing identities within Ukrainian nation, which existed and developed parallelly and resulted with different ideas about the past of Ukraine and its future place in Europe. The widespread awareness of the existence of a national community with its own interests, as well as the state, ready to defend those interests, actually appeared only around 2014.

In the lecture I will show this process referring to the sociological data about the images of the past and changes in values that became especially apparent after the annexation of Crimea by Russia and the attacks on the eastern part of Ukraine in 2014.

Venue of lecture: Institut für Slawistik und Kaukasusstudien, Ernst-Abbe-Platz 8, Raum 301 (3. OG), 07743 Jena


Studia Interdyscyplinarne Polonoznawcze

(c) privat

Joanna Konieczna-Sałamatin (Warsaw): Ukrainians' identity struggle in light of the Soviet past and the present war

1/12, 18:00 (s.t.), in presence at FSU Jena

The lecture will present how the identity-related divisions in Ukrainian society evolved in time, what were the most important factors that kept them vivid over almost 30 years and what were the main milestones of the change. The divisions used to be deep enough to talk about “unexpected nation”, as Andrew Wilson in 2000 or about “two Ukraines” as Mykola Riabchuk in 2002. These were a manifestation of at least two competing identities within Ukrainian nation, which existed and developed parallelly and resulted with different ideas about the past of Ukraine and its future place in Europe. The widespread awareness of the existence of a national community with its own interests, as well as the state, ready to defend those interests, actually appeared only around 2014.

In the lecture I will show this process referring to the sociological data about the images of the past and changes in values that became especially apparent after the annexation of Crimea by Russia and the attacks on the eastern part of Ukraine in 2014.

Venue of lecture: Institut für Slawistik und Kaukasusstudien, Ernst-Abbe-Platz 8, Raum 301 (3. OG), 07743 Jena


Odczyty i pokazy filmowe

(c) privat

Joanna Konieczna-Sałamatin (Warsaw): Ukrainians' identity struggle in light of the Soviet past and the present war

1/12, 18:00 (s.t.), in presence at FSU Jena

The lecture will present how the identity-related divisions in Ukrainian society evolved in time, what were the most important factors that kept them vivid over almost 30 years and what were the main milestones of the change. The divisions used to be deep enough to talk about “unexpected nation”, as Andrew Wilson in 2000 or about “two Ukraines” as Mykola Riabchuk in 2002. These were a manifestation of at least two competing identities within Ukrainian nation, which existed and developed parallelly and resulted with different ideas about the past of Ukraine and its future place in Europe. The widespread awareness of the existence of a national community with its own interests, as well as the state, ready to defend those interests, actually appeared only around 2014.

In the lecture I will show this process referring to the sociological data about the images of the past and changes in values that became especially apparent after the annexation of Crimea by Russia and the attacks on the eastern part of Ukraine in 2014.

Venue of lecture: Institut für Slawistik und Kaukasusstudien, Ernst-Abbe-Platz 8, Raum 301 (3. OG), 07743 Jena