Wydarzenia

Naszą intencją jest uczynienie z zespołu uniwersytetów w Halle, Jenie i Lipsku centrum badań polonoznawczych, widocznego na arenie międzynarodowej. Cel ten mamy zamiar osiągnąć nie tylko za sprawą międzydyscyplinarnych imprez naukowych, ale także za pośrednictwem dyskusji specjalistycznych. Część naszych działań skierowana jest poza tym do zainteresowanej publiczności, którą chcielibyśmy zapoznać z polską historią i kulturą, polskim językiem i społeczeństwem.

Do wydarzeń naukowych należą regularne zebrania naukowe, konferencje, warsztaty i cykle wykładów, w dalszej perspektywie planowana jest także szkoła letnia. Studentom oferujemy oprócz zblokowanych seminariów, będących integralną częścią studiów na kierunku Międzywydziałowych Studiów Polonoznawczych, także wycieczki naukowe do Polski.

Do szerszej publiczności skierowany jest cykl pokazów filmowych organizowany przy współpracy z Instytutem Polskim w Lipsku, Kolegium im. Imre Kertésza w Jenie, Puschkino w Halle, Deutsch-polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt i Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Filmy pokazywane w ramach tych cyklów oraz przyszłe spotkania z polskimi autorami są tematycznie powiązane z dziedzinami badań Centrum.


Cykl wykładów

(c) Privat

Achim Rabus (Freiburg/Br.): Das Lemkische in Polen im Kontext des West- und Ostslavischen

12.1., 18 Uhr (s.t.), online via Zoom

Im Rahmen der Vortragsreihe "Polen und seine Sprache(n)"

Der Online-Vortrag widmet sich dem Lemkischen, einer in Polen gesprochenen Minderheitenvarietät. Genetisch ostslavisch und damit in unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen dem russinischen und/oder ukrainischen Dialektkontinuum zugeordnet, ist es auch durch intensiven Sprachkontakt mit dem Polnischen geprägt. Im Vortrag gehe ich auf ausgewählte Charakteristika des Lemkischen ein und diskutiere unterschiedliche methodologische Ansätze zur Analyse nahe verwandter Varietäten.

Registrierung: irenaeus(dot)kulik(at)uni-jena(dot)de


Wykłady

(c) Privat

Achim Rabus (Freiburg/Br.): Das Lemkische in Polen im Kontext des West- und Ostslavischen

12.1., 18 Uhr (s.t.), online via Zoom

Im Rahmen der Vortragsreihe "Polen und seine Sprache(n)"

Der Online-Vortrag widmet sich dem Lemkischen, einer in Polen gesprochenen Minderheitenvarietät. Genetisch ostslavisch und damit in unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen dem russinischen und/oder ukrainischen Dialektkontinuum zugeordnet, ist es auch durch intensiven Sprachkontakt mit dem Polnischen geprägt. Im Vortrag gehe ich auf ausgewählte Charakteristika des Lemkischen ein und diskutiere unterschiedliche methodologische Ansätze zur Analyse nahe verwandter Varietäten.

Registrierung: irenaeus(dot)kulik(at)uni-jena(dot)de


Studia Interdyscyplinarne Polonoznawcze

(c) Privat

Achim Rabus (Freiburg/Br.): Das Lemkische in Polen im Kontext des West- und Ostslavischen

12.1., 18 Uhr (s.t.), online via Zoom

Im Rahmen der Vortragsreihe "Polen und seine Sprache(n)"

Der Online-Vortrag widmet sich dem Lemkischen, einer in Polen gesprochenen Minderheitenvarietät. Genetisch ostslavisch und damit in unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen dem russinischen und/oder ukrainischen Dialektkontinuum zugeordnet, ist es auch durch intensiven Sprachkontakt mit dem Polnischen geprägt. Im Vortrag gehe ich auf ausgewählte Charakteristika des Lemkischen ein und diskutiere unterschiedliche methodologische Ansätze zur Analyse nahe verwandter Varietäten.

Registrierung: irenaeus(dot)kulik(at)uni-jena(dot)de


Odczyty i pokazy filmowe

(c) Privat

Achim Rabus (Freiburg/Br.): Das Lemkische in Polen im Kontext des West- und Ostslavischen

12.1., 18 Uhr (s.t.), online via Zoom

Im Rahmen der Vortragsreihe "Polen und seine Sprache(n)"

Der Online-Vortrag widmet sich dem Lemkischen, einer in Polen gesprochenen Minderheitenvarietät. Genetisch ostslavisch und damit in unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen dem russinischen und/oder ukrainischen Dialektkontinuum zugeordnet, ist es auch durch intensiven Sprachkontakt mit dem Polnischen geprägt. Im Vortrag gehe ich auf ausgewählte Charakteristika des Lemkischen ein und diskutiere unterschiedliche methodologische Ansätze zur Analyse nahe verwandter Varietäten.

Registrierung: irenaeus(dot)kulik(at)uni-jena(dot)de