Otwarte warsztaty doktoranckie „Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze“ w 20./21. Maju 2016 w Halle

Otwarte warsztaty doktoranckie w 20./21.5.2016 w Halle to inicjatywa doktorantów i doktorantek Centrum im. Aleksandra Brücknera, pracujących w różnych dyscyplinach naukowych. Celem tej nowej formuły ma być stworzenie otwartej platformy wymiany naukowej i ułatwienie w nawiązywaniu kontaktu między doktorantami. Warsztaty pomyślane są jako spotkanie, za którego koncepcję, treść i organizację odpowiedzialni są jego uczestnicy. Tym właśnie różnią się one różnego rodzaju konferencji i seminariów doktoranckich.

Do udziału zapraszamy doktorantów i doktorantki, którzy w ramach uniwersytetów lub pozauniwersyteckich instytucji naukowych pracują nad projektami odnoszącymi się do tematów związanych z Polską (także w perspektywie porównawczej) i chcieliby wejść w interdyscyplinarną dyskusję z kolegami i koleżankami, pracującymi nad podobną tematyką. Naszym celem jest debata nad wyzwaniami i problemami, związanymi z poszczególnymi projektami, poszerzenie horyzontów i wspólna praca nad nowymi pomysłami.

W ramach warsztatów, które docelowo mają odbywać się raz na semestr, uczestnicy mają możliwość poddania swoich projektów lub ich poszczególnych aspektów pod dyskusję. Ponadto część warsztatów poświęcona będzie wspólnej analizie metodyczno-teoretycznych tekstów i dyskusji nad organizacją pracy. W dalszej perspektywie warsztaty będą rozszerzone o platformę internetową, której celem będzie wspieranie kontaktów między doktorantami i spontanicznemu kontaktowaniu się uczestników między sobą pomiędzy warsztatami.

Jeśli uczestnicy wyrażą taką wolę, do (częściowego) udziału w warsztatach mogą zostać zaproszeni promotorzy prac doktorskich i uniwersyteccy pracownicy naukowi. Pracownicy Centrum im. Aleksandra Brücknera w Halle i Jenie wesprą warsztaty krótkimi wykładami, mentoringem itd. Centrum im. Aleksandra Brücknera przejmie koszty noclegu (pokoje dwuosobowe) w ramach pierwszego spotkania w 20./21.5.2016, koszty podróży uczestnicy są zobowiązani pokryć samodzielnie. Docelowo poczynione zostaną kroki, mające na celu zapewnienie całkowitego sfinansowania przyszłych warsztatów.

Doktoranci/doktorantki, zainteresowani/zainteresowane uczestnictwem w warsztatach, jak również wzajemną naukową inspiracją i logistycznym wsparciem, proszeni są o nadesłanie szkicu dot. swojego projektu naukowego (temat, problematyka badań, metodyka i etap prac, na jakim się znajdują - max. 1 strona) jak również krótkiego listu motywacyjnego do dn. 31. Marca 2016 na adres:

dorothea.warneck@geschichte.uni-halle.de