prof. dr Achim Rabus

Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego im. Aleksandra Brücknera, Jena

Friedrich-Schiller-Univeristät
Leutragraben 1
Pokój 08S05
07743 Jena

E-mail: achim.rabus@uni-jena.de
Tel.: +49 (0) 3641 9-44875


Biogram naukowy

Achim Rabus studiował w latach 1999-2004 slawistykę, muzykologię oraz organizację i zarządzanie na Uniwersytetach we Fryburgu Bryzgowijskim, Bazylei i Kazaniu. Od 2005 do 2013 roku zajmował stanowisko pracownika naukowego względnie radcy akademickiego w Seminarium Slawistycznym Uniwersytetu im. Alberta Ludwiga we Fryburgu. We wrześniu 2011 roku został członkiem Kolegium Akademickiego Akademii Nauk w Heidelbergu. Semestr letni 2012 roku spędził na Uniwersytecie w Berkeley w ramach stypendium badawczego Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Od semestru zimowego 2013 roku jest profesorem językoznawstwa słowiańskiego na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie.

Aktualny projekt badawczy

Rola kontaktu językowego w (ogólnonarodowych) językach słowiańskich

Zainteresowania naukowo-badawcze

  • Slawistyczna lingwistyka kontaktu i socjolingwistyka

  • Język i kultura Rzeczpospolitej Obojga Narodów

  • Slawistyka i media elektroniczne

  • Języki mniejszościowe w Polsce i w innych krajach

Wybrane publikacje

2012: Überlagerung vertikaler und horizontaler Einflüsse? Der Einfluss des Kirchenslavischen und Polnischen auf das Russische. w: Podtergera, I. (red.): Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog, Bd. 2. Göttingen, 195–209.

2011 [2012]: Untersuchungen zu sprachlicher Variation im Karpatorussinischen. w: Zeitschrift für Slavische Philologie 68, 2, 421–439.

2011: Der Größenfaktor im deutsch-slavischen Sprachkontakt (am Beispiel des Nieder- und Obersorbischen, Burgenlandkroatischen, Slovenischen, Čechischen und Polnischen). w: Zeitschrift für Slawistik 56, 1, 84–96.

2010: Die Entwicklung der Relativisatoren im Ruthenischen. w: Hansen, Björn; Grković-Major, Jasmina (red.): Diachronic Slavonic Syntax: Gradual Changes in Focus. München et al., 155–168.

2010: Das Polnische im innerslavischen Sprachkontakt. Eine exemplarische Untersuchung anhand des čechisch-polnischen und russisch-polnischen Kontakts. w: Fischer, K. B. et al. (red.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav) 13. München et al., 206–213.

2008: Die Sprache ostslavischer geistlicher Gesänge im kulturellen Kontext. Freiburg.

2007: Geistliche Gesänge des 17. und 18. Jahrhunderts in Polen-Litauen als Zeugnisse interkultureller Kommunikation. w: Frick, D. et al. (red.): Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.–18. Jahrhundert). Wiesbaden, 324–342.