Andrea Priebe, M.A.

pracownik naukowy / koordynatorka projektów, Jena

Uniwersytet im. Friedricha Schillera, Jena
Leutragraben 1
pokój: 08S08
D-07743 Jena

e-Mail: a.priebe@uni-jena.de 
tel: +49 (0) 3641 / 9-44704


Biogram naukowy

Andrea Priebe studiowała od 1998 do 2006 r. politologiczne, historii Europy Wschodniej i historii nowszej na uniwersytecie w Jenie i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Temat pracy magisterskiej był: "Zawodnicy z jednej drużyny czy ci, którzy psują zabawę w procesie integracyjnym? Polskie partie w drodze do parlamentu europejskiego" (praca wyróżniona nagrodą Förderverein Instytutu Politologii na uniwersytecie w Jenie). Od 2006 - 2007 r. była praktykantką i asystentką zarządu w Transparency International Deutschland e.V. w Berlinie. W 2009 r. pracowała jaką wykładowcą politologii na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie, Ukraina. Od 2008 r. Pracowała w Instytucie Politologii na Uniwersytecie w Jenie od pażdzierniku 2014 r. Jest pracownikiem naukowym/ koordynatorą projektów w Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera, Jena (03/2015-07/2015 urlop macierzyński/wychowawczy).

Aktualne projekty badawcze

Konstrukcje tożsamościowe polskich partii na przykładzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego

Publikacje

Artykuły

2012: (wraz z Dorothée Marth): Weiblichkeit als politisches Happening? Sozialer Protest in der Ukraine am Beispiel der Gruppe FEMEN, W: Bingen, Dieter/Jarosz, Maria/Loew, Peter-Oliver (red.): Legitimation und Protest. Gesellschaftliche Unruhe in Polen, Ostdeutschland und anderen Transformationsländern nach 1989 (= Veröffentlichungen des Deutschen Polen Instituts Bd. 31), Wiesbaden, s. 237-246.

2012: (wraz z Dorothée Marth): Die provokante Waffe der Spaßguerilla, in: Sächsische Zeitung vom 8.06.2012, s. 5.

Recenzje

Karolewski, Ireneusz Paweł/Sus, Monika (red.): The Transformative Power of Europe. The Case of Poland (German and European Studies of the Willy Brandt Center at the Wroclaw University 4), Baden-Baden 2015, W: Portal für Politikwissenschaft, http://pw-portal.de (recenzja w redakcji)

Wahl, Jürgen: Von Mazowiecki zu Tusk. Bonn 2011, W: Portal für Politikwissenschaft, URL:pw-portal.de/rezension/33579-von-mazowiecki-zu-tusk_40189, recenzja opublikowana 05.06.2013.

Junge, Christian: Sozialdemokratische Union Deutschlands? Die Identitätskrise deutscher Volksparteien aus Sicht ihrer Mitglieder, Wiesbaden 2012, W: Portal für Politikwissenschaft, URL: www.pw-portal.de/index.php?option=com_lqm&query=6&Itemid=2&task=showresults&ID_Buch_Link=41178, recenzja opublikowana 09.08.2012.