Dorothea Warneck, M.A.

Uniwersytet im. Martina Luthera w Halle (Saale)
Emil-Abderhalden-Str. 26-27
pokój 2.06.0
06108 Halle
Niemcy

e-Mail: dorothea.warneck@geschichte.uni-halle.de
tel.:+49 (0) 345/ 55-24324


Biogram naukowy

Od 2003 do 2010 r. Dorothea Warneck studiowała slawistyki zachodniej, historii Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej i politologii na uniwersytetach w Moguncji, w Lipsku i w Lublinie. W czasie studyum pracowała jaką asystentką studencki w Instytucie Kultury i Historii Żydowskiej im. Simona Dubnowa w Lipsku. W pażdzierniku 2010 r. pracowała jako asystentką naukową w Global and European Studies Institute na uniwersytecie w Lipsku, (koordynatorka kierunku studiów). Od 2010 do 2014 r. była pracownikiem naukosym Kolegium im. Imre Kertésza w Jenie;
koordynatorka projektu History and the Public Sphere; redaktorka platformy internetowej Forum "Cultures of History"; do 6/2013 odpowiedzialna za public relations i organizację imprez w Kolegium. Od 2014 r. jest pracownikiem naukowym (doktorat) na uniwersytet w Halle (katedra Historii Europy Wschodniej i Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle.

Aktualne projekty badawcze

Pierwsze muzea żydowskie w Europie Środkowo Wschodniej ok. 1900 r. na przykładzie Polski, Bohemii i Moraw

Publikacje

Artykuły

2015: Weltausstellung. W: Diner, Dan (red.): Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Bd. 6 (Te-Z), Stuttgart 2011 - 2015. Stuttgart/ Weimar, s. 343-347.

2015: Introduction. The Ukrainian Crisis in the European Media and the Public Sphere, Introduction. W: Borodziej, Włodzimierz/ Puttkamer, Joachim von/ Warneck, Dorothea (red.): The Ukrainian Crisis in the European Media and the Public Sphere, Version 2, 10.4.2015, URL: http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=707&l=1

2016: wraz z: Puttkamer, Joachim von: Introduction. Exhibiting Violence, w: Przegląd Historyczny, T CVII, 2016, Z I. (wydanie specjalne: Exhibiting Violence). (planowany termin druku publikacji: kwiecień 2016 r.) (przyjęte do druku)

Redakcja

2016: (wraz z Joachimem von Puttkamerem i Jerzym Kochanowskim): Przegląd Historyczny, T CVII, 2016, Z I. (wydanie specjalne: Exhibiting Violence). (planowany termin publikacji: kwiecień 2016 r.)

2014/2015: The Ukrainian Crisis in the European Media and the Public Sphere, Idee und Konzept; (red. wraz z Włodzimierzem Borodziejem i Joachimem von Puttkamerem), URL: http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=571

2011-2014: (wraz z Joachimem von Puttkamerem i Włodzimierzem Borodziejem): Forum Cultures of History, URL: http://www.cultures-of-history.uni-jena.de/exhibiting-20th-century-history/

Recenzje

2015: Gotzen-Dold, Maria: Majer Bałaban und Mojżesz Schorr. Polnisch-jüdische Historiker der Zwischenkriegszeit, Göttingen 2014, W: MEDAON - Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung 9 (2015), 17, s. 1-4, URL: http://www.medaon.de/pdf/medaon_17_Warneck.pdf

2015: Schoder, Angelika: Die Vermittlung des Unbegreiflichen. Darstellung des Holocaust im Museum, Frankfurt 2014, W: MEDAON - Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung, 9. (2015), 16, s. 1-4, URL: http://www.medaon.de/pdf/medaon_16_Warneck.pdf

Relacje z konferencji

2015: Konference Česko-židovská a polsko-židovská studia: Rozdíly a podobnosti, Praha 29.-30. října 2014, in: Roš chodeš. Věstník židovských náboženskkých obcí v Českých Zemích a na Slovensku, leden 2015.

2015: Czech-Jewish and Polish-Jewish Studies: (Dis) Similarities. 29.10.2014-30.10.2014, Prague, in: H-Soz-Kult, 14.04.2015, URL: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5919.