Dr. Tracie Wilson

Pracownik naukowy

Martin-Luther-Universität Halle/ Wittenberg
Emil-Abderhalden-Str. 26-27
pokój: E.05.0
D-06108 Halle/Saale

Email: wilson@uni-leipzig.de


Biogram naukowy

Tracie L. Wilson studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie w Kirksville, Missouri (Truman State University) oraz Russian and East European Studies na Uniwersytecie w Indianie (Indiana University-Bloomington). Tam obroniła pracę doktorską na temat 'Wild Nature': Globalization, Identity and the Performance of Polish Environmentalism. Od 2009 roku jest pracownikiem naukowym projektu finansowanego przez Niemiecką Wspólnotę Naukowo-Badawczą (DFG) na temat Wege der Rechtsfindung in ethnisch-religiös gemischten Gemeinschaften. Erfahrungsressourcen in Polen-Litauen und seinen Nachfolgestaaten (Ścieżki prawa w etnicznie i religijnie mieszanych społecznościach. Doświadczenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej państw sukcesyjnych), w ramach którego bada galicyjskie kobiece związki opieki społecznej i organizacje zapobiegające handlowi dziećmi na przełomie XIX i XX wieku.

Zainteresowania naukowo-badawcze

  • Etnologia europejska i północnoamerykańska
  • Gender Studies
  • Interdisciplinary Study of Social Movements
  • Anthropology and Law
  • Environmental Studies

Publikacje

2013: (red. wraz z Yvonne Kleinmann i Stephanem Stachem) Religion in the Mirror of Law. Eastern European Perspectives from the Early Modern Period to 1939. Frankfurt a. M. (Klostermann Verlag) 2014 (w druku).

2013: Emergent Law: Women's Charity and Anti-Trafficking Associations as Sites for Enacting Social Reform, w: Yvonne Kleinmann, Stephan Stach und Tracie L. Wilson (red.): Religion in the Mirror of Law: Eastern European Perspectives from the Early Modern Period to 1939, Frankfurt a. M. (Klostermann Verlag) 2014 (w druku).

2012: Coming to Terms with History: Translating and Negotiating the Ethnographic Self, w: Historisches Forum (4/2012), sowie auf HSozUKult.

2011: Badania nad zagadnieniami opieki społecznej i handlu kobietami z perspektywy antropologii prawa i etnografii komunikacji [Research on Social Welfare and Trafficking in Women from the Perspectives of Legal Anthropology and the Ethnography of Communication], w: Galicja 1772/1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Bd. 1, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec u. L. Zaszkilniak. Rzeszów (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2011.

2006: Science, Cynicism, and the Greater Good: Identity and Environmental Discourse in Poland, w: Anthropology of East Europe Review (1/2006), S, 66-80.

 

Projekty cyfrowe

The University of Illinois Campus Folksong Club and the 1960s Folksong Revival. Education and Social Science Library, University of Illinois at Urbana-Champaign