Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze w Jenie

Idea i program studiów

Magisterskie Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze to wspólna oferta dydaktyczna Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Uniwersytetu im. Fryderyka Schillera w Jenie. Informacje na temat koncepcji i programu studiów można znaleźć tutaj.

Profil studiów

W ramach magisterskich Interdyscyplinarnych Studiów Polonoznawczych na Uniwersytecie w Jenie mogą Państwo wybrać specjalizację filologiczną, historyczną lub nauk społecznych. Jeśli zdecydują się Państwo na specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą, szczególną korzyść odniosą Państwo z zajęć oferowanych przez Instytut Językoznawstwa Słowiańskiego oraz Instytut Slawistyki. Łącząc w ramach studiów kierunki socjologia oraz politologia, mogą Państwo skoncentrować się na naukach społecznych, na przykład na pytaniach badawczych w ramach procesów transformacyjnych lub studiów europejskich. Jeśli interesują się Państwo podejściem historycznym, to Katedra Historii Europy Wschodniej i Kollegium im. Imre Kertésza w Jenie oferują idealne warunki do studiowania historii Polski XIX i XX wieku.


Struktura studiów

Kierunek został pomyślany na Uniwersytecie w Jenie jako pojedyncze studia magisterskie. Formuła studiów na Uniwersytecie w Jenie obejmuje standardowe studia magisterskie. Studiują więc Państwo zasadniczo Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze, wybierając dla siebie na początku ich profil: slawistyczny, historii Europy Wschodniej, socjologiczny lub politologiczny. Pracę magisterską z zakresu tematyki związanej z Polską, piszą Państwo w ramach wybranego przez siebie profilu studiów. W trakcie trwających cztery semestry studiów zdobywają Państwo 120 punktów ECTS.

Podstawowa część studiów (45 punktów ECTS):

• moduł interdyscyplinarny wprowadzający w studia polonoznawcze

• nauka języka polskiego

• moduły interdyscyplinarne – wybór własny

• praktyki

Część studiów w ramach wybranego profilu (75 punktów ECTS):

• moduły obowiązkowe do wyboru własnego w ramach jednego z wybranych profili: slawistyka, historia Europy Wschodniej, socjologia lub politologia

• praca magisterska na temat związany z Polską

Więcej informacji można znaleźć w przykładowym harmonogramie zajęć i katalogu modułów


Warunki przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na magisterskie Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze na Uniwersytecie w Jenie są ukończone studia licencjackie z oceną 2,5 (niemiecki system ocen), w ramach których osiągnęli Państwo 180 punktów ECTS, w tym przynajmniej 60 punktów ECTS w ramach zajęć ze slawistyki, historii, socjologii, politologii lub dyscyplin pokrewnych. Jeśli zdecydują się Państwo na studia socjologiczne, muszą Państwo również dysponować 20 punktami ECTS z przedmiotów dotyczących metod empirycznych badań socjologicznych. W celu podjęcia studiów w ramach profilu slawistycznego obowiązkowa jest znajomość co najmniej jednego poza polskim języka słowiańskiego, którą trzeba wykazać się na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego do trzeciego semestru studiów. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jest wymagana dla wszystkich obszarów tematycznych już przed rozpoczęciem studiów. Znajomość języka polskiego jest pożądana, ale nie jest warunkiem przyjęcia na studia.

O przyjęciu na studia decyduje Komitet Magisterski Interdyscyplinarnych Studiów Polonoznawczych.

Szczegółowe, wiążące prawnie informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdują się w regulaminie studiów.     

W przypadku dalszych pytań służymy pomocą.

Rekrutacja

Rekrutacja na magisterskie Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze na Uniwersytecie im. Fryderyka Schillera w Jenie na semestr zimowy 2020/2021 jest możliwa do 30 września 2020 r., dla studentów zagranicznych do 15 lipca 2020 r.

Nabór na studia jest możliwy wyłącznie w semestrze zimowym.

Więcej informacji na temat rekrutacji mogą Państwo znaleźć na stronie portalu rekrutacyjnego Uniwersytetu w Jenie.

Broszura informacyjna

Wszystkie informacje w formie skrótowej można znaleźć w ulotce promującej nasze studia.


Kontakt