Konferencje & warsztaty

Powojnie. Interdyscyplinarny spojrzenie na dawne i nowe terytoria Polski po 1944 r.

Konferencja międzynarodowa, Warszawa 18 - 20 listopada 2015 r.

Planowana konferencja odbiega od zwyczajowej praktyki określania konkretnego roku czy nawet dnia, wyznaczającego koniec poszczególnych wojen. Biorąc za przykład sytuację w Polsce i jej krajach sąsiedzkich po II wojnie światowej, chcemy spojrzeć na koniec wojny jako na proces złożony, długotrwały, przebiegający różnie dla poszczególnych doświadczeń jednostkowych i regionalnych. Wychodząc z założenia, że mamy do czynienia z okresem przejściowym, chcemy analizować sytuację po II wojnie światowej w ścisłym połączeniu z doświadczeniem okresu wojny, proponując de facto jednoczesne spoglądanie wstecz i przed siebie.

W ramach konferencji oferujemy słuchaczom kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich koncentruje się na temacie rekonfiguracji społeczeństwa na byłych i nowych terenach Polski, która odbywała się w cieniu wojny, okupacji, pracy przymusowej, ludobójstwa i przymusowych migracji. Drugi odnosi się do wyobrażeń i koncepcji prawa i sprawiedliwości, powstałych po traumatycznym doświadczeniu łamania wszelkich praw. Kolejny poświęcony jest próbom fizycznej odnowy ciężko zniszczonego kraju, zapewnieniu ludności wsparcia moralnego i budowie nowego porządku społecznego. Ostatni dotyka szerokiego spektrum wynikających z doświadczenia wojny emocji i niekontrolowanych zachowań jak np. samosądy czy masowe paniki.

Żaden z paneli nie jest zdominowany przez konkretną dyscyplinę naukową. Na analizę składać się będą referaty z dziedziny historii, językoznawstwa, prawa, socjologii, literaturoznawstwa a także muzeologii.

Bloki tematyczne:

1. Przewrót demograficzny - (nowa) rola społeczeństw regionalnych

2. Miniona krzywda - wyobrażenia i koncepcje prawa i sprawiedliwości

3. Załamanie mentalne i matarialne - próby odbudowy

4. Umarła wojna, niech żyje wojna!- emocje i niekontrolowane działania

Koncepcja konferencji powstała we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Szkic programu

Autorzy koncepcji konferencji: Yvonne Kleinmann, Achim Rabus, Miloš Řezník, Ruth Leiserowitz, Paulina Gulińska-Jurgiel, Dorothea Warneck

Miejsce: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
PL 00-540 Warszawa

Kontakt: paulina.gulinska-jurgiel@geschichte.uni-halle.de