Newsletter Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera

Od kwietnia 2015 roku Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera informuje Państwa w regularnych odstępach czasu o wydarzeniach naukowych i kulturalnych w Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii, które koncentrują się wokół tematów związanych z Polską. Nasz Newsletter to inicjatywa, która ma na celu zaprezentowanie Państwu oferty różnych instytucji działających w tym właśnie regionie. Nie brakuje tu także informacji o działalności Centrum im. Aleksandra Brücknera. W dalszej perspektywie Newsletter będzie także informował o ofertach pracy czy możliwościach odbycia praktyk.

Newsletter mogą Państwo zaaprenumerować drogą mailową u Joanny Sulikowskiej-Fajfer: joanna.sulikowska-fajfer@geschichte.uni-halle.de

Jeśli chcieliby Państwo powiadomić szerszą publiczność o jakimś wydarzeniu związanym z Polską, uprzejmie prosimy o przesłanie maila na wyżej wymieniony adres do dnia 8-go każdego miesiąca.

Wszystkie wydania Newslettera znajdą Państwo na tej stronie.