Konkursy


Konkurs: Profesura na czas ograniczony w Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle

Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle poszukuje profesora/profesorki na czas ograniczony, mieszkającego na stałe poza terenem Niemiec, który w terminie między kwietniem 2024 r. a lutym 2025 r. dołączyłby na miesiąc do naszego zespołu.

Zadania:

  • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (w jęz. angielskim lub niemieckim) z obszaru aktualnych badań kandydata/kandydatki, dotyczących wybranych aspektów polskiego społeczeństwa, kultury i polityki. Grupa docelowa: studenci licencjackich i magisterskich kierunków nauk humanistycznych i społecznych (w sumie 28 h rozłożone na 2-3 weekendy)
  • aktywny udział w działalności Centrum
  • udział w dyskusjach interdyscyplinarnych

Wymagane dokumenty (wysłane w jednym pliku w formacie pdf):

  • życiorys
  • lista publikacji
  • dyplom doktorski
  • krótki opis planowanych zajęć dydaktycznych

Termin składania podań: 15 grudnia 2023 r.

Do składania podań zapraszamy szczególnie naukowców, którzy są skłonni zaoferować zajęcia, nadające się dla studentów różnych kierunków nauk humanistycznych i społecznych, którzy jednak niekoniecznie mieli do tej pory kontakt ze studiami polonoznawczymi. Zachęcamy do aplikacji z różnych dziedzin, m.in. literatury i nauk o kulturze, politologii, socjologii, etnologii, prawa i historii.

Nasz gość na czas pobytu w Halle otrzyma miejsce do pracy na terenie Centrum (www.aleksander-brueckner-zentrum.org) i ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 4000 euro, przewidziane na pokrycie wszystkich wydatków związanych z pobytem. Pracownicy Centrum służą pomocą w sprawach praktycznych, jak np. znalezienie mieszkania, korzystanie z bibliotek itd.

Oczekujemy pobytu w Halle w okresie przewidzianym umową. Czas ten powinien być przeznaczony na badania naukowe, jak również na nawiązanie kontaktu z placówkami naukowymi na miejscu, np. Instytuem Badań Etnologicznych im. Maxa Plancka.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: paulina.gulinska-jurgiel@geschichte.uni-halle.de.