Interdyscyplinarne Studia Poloznawcze z perspektywy studenckiej

Cześć,
mam na imię Laura i od semestru zimowego 2017/18 r. studiuję Interdyscyplinarne Studia Poloznawcze w Halle. Poniżej chcę Wam opowiedzieć, co skłoniło mnie do wyboru tego kierunku i podzielić się z Wami wrażeniami z moich już półtorarocznych studiów w Halle.
Pochodzę z Münster, ale przez ostatnie cztery lata studiowałam w Ratyzbonie. Po ukończeniu studiów licencjackich z historii, polonistyki i romanistyki latem 2017 r. stanęłam przed wcale niełatwą decyzją dotyczącą tego, jak i gdzie kontynuować studia. Chciałam pójść na studia magisterskie poświęcone historii Europy Wschodniej. Byłam też skłonna do zmiany ośrodka uniwersyteckiego. Przypadkowo dowiedziałam się o Interdyscyplinarnych Studiach Poloznawczych w Halle.

Moje zainteresowanie Polską wynika z powiązań rodzinnych. Mój ojciec pochodzi z Olsztyna, dorastałam więc otoczona językiem polskim. Jednak przez lata moja znajomość języka polskiego była raczej pasywna. Dopiero, gdy w okolicach matury odwiedziłam po bardzo długim czasie Polskę, zdecydowałam się to zmienić i wreszcie nauczyć się poprawnie języka polskiego. Po ukończeniu szkoły średniej spędziłam rok w Polsce i studiowałam polski jako przedmiot uzupełniający na studiach licencjackich. Studia poloznawcze w Halle to dla mnie idealna okazja, by dalej używać języka polskiego, a jednocześnie podtrzymywać kontakt z krajem i poszerzać wiedzę naukową na jego temat. Wiele moich kolegów i koleżanek ma podobną historię. Ale są tu też tacy, którzy nie mają polskiego pochodzenia. Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem przyjęcia na studia.
To, co nas łączy na tych studiach, to zainteresowanie Polską, bez względu na jego przyczyny.

To, co osobiście szczególnie cenię w tych studiach, to możliwość studiowania dwóch kierunków. Poza studiami polonoznawczymi wybiera się jeszcze jeden kierunek. Otwiera to szerokie możliwości łączenia zainteresowań i związanych z nimi specjalizacji, a jednocześnie oznacza, że studia nie kończą się interdyscyplinarnym dyplomem. Pod kątem przyszłej pracy zawodowej dla mnie osobiście ważnym elementem było ukończenie studiów historycznych. Kombinacja tych ostatnim ze studiami polonoznawczymi pozwala na odniesienie do konkretnego kraju i umożliwia naukę języka polskiego. Daje mi to idealne uzupełnienie studiów historycznych, bowiem część zajęć w ramach studiów polonoznawczych koncentruje się na kwestiach kulturoznawczych i historycznych. Ten, kto interesuje się naukami humanistycznymi w odniesieniu do Polski, znajdzie się w dobrych rękach!

Odniesienia do Polski są obecne na studiach od samego ich początku, co również mi się podoba. Niemal na samym starcie wybraliśmy się na tygodniowe seminarium wprowadzające do stolicy Polski! Raczej trudno nawiązać jeszcze więcej kontaktów z krajem, chyba że ktoś i studiuje za granicą. Seminarium wprowadzające jest również dobrą okazją, aby lepiej poznać innych studentów oraz wykładowców. Dzięki działalności Centrum im. Aleksandra Brücknera bliskie stosunki z Polską są także pielęgnowane w Halle. Bardzo pozytywnie postrzegam możliwość angażowania się chętnych studentów w działalność Centrum. Każdego roku odbywa się na przykład spotkanie bożonarodzeniowe, przygotowujemy kalendarz adwentowy czy cykl filmu polskiego – w każdą z tych inicjatyw można się aktywnie włączyć. Dzięki temu kontakt z Polską nie ogranicza się do wykładów i seminariów. Tu naprawdę odbywa się ożywiona wymiana kulturalna. Oczywiście przyczyniają się do tego również regularne zajęcia dydaktyczne z udziałem polskich wykładowców, którzy przyjeżdżają na krótkoterminowe pobyty badawcze w Halle.

Last but not least - kolejną zaletą studiów jest ich familijny charakter. Ponieważ chodzi tu o specyficzną tematykę, a co za tym idzie o małą grupę osób, nikt tu nie pozostaje niezauważony. Atmosfera jest przyjazna, a osobisty kontakt z wykładowcami umożliwia optymalne wsparcie dydaktyczne. Także w sprawach praktyk czy semestru za granicą studenci otrzymują konieczne wskazówki i pomoc.

Mam nadzieję, że udało mi się trochę przybliżyć to, czym są Interdyscyplinarne Studia Poloznawcze, a może nawet rozbudzić Twoje zainteresowanie tym kierunkiem? Jeśli zastanawiasz się, czy studia poloznawcze to coś dla Ciebie i chciałbyś uzyskać porady od studentki, napisz do mnie: Laura.Krebs2[at]student.uni-halle[dot]de

Pozdrawiam.