Interdyscyplinarne studia polonoznawcze w Halle

Idea i program studiów

Magisterskie Interdyscyplinarne Studia Poloznawcze to wspólna oferta dydaktyczna Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Uniwersytetu im. Fryderyka Schillera w Jenie. Informacje na temat koncepcji i treści programu studiów można znaleźć tutaj.Program studiów

W zależności od kierunku studiów, jaki ukończyli Państwo na poziomie licencjackim i osobistych zainteresowań, mogą Państwo wybrać drugi kierunek studiów magisterskich z oferty studiów historycznych, filologicznych, kulturoznawczych lub społecznych. Szczególnie polecamy kombinacje studiów polonoznawczych ze studiami historycznymi, politologicznymi, etnologicznymi, socjologicznymi, judaistycznymi czy też studiami niemieckiego jako języka obcego, językoznawstwa czy historii sztuki. W ramach kierunku, na którym chcą Państwo pisać pracę magisterską, zdobywają Państwo 75 punktów ECTS, w ramach drugiego kierunku 45 punktów ECTS. Jeśli planują Państwo doktorat, muszą Państwo napisać pracę magisterską w ramach drugiego kierunku, a nie w ramach studiów polonoznawczych. Oczywiście również w tym przypadku doradzamy wybór tematu związenego z Polską.

Pierwszy Kierunek Magisterski: Interdyscyplinarne Studia Poloznawcze
    •    moduł interdyscyplinarny wprowadzający w studia poloznawcze
    •    nauka języka polskiego
    •    moduły interdyscyplinarne – wybór własny
    •    praktyki
    •    praca magisterska (opcjonalnie)

Plan zajęć mogą znaleźć Państwo tutaj.  

Drugi kierunek magisterski
    •    moduły zgodne z regulaminem studiów danego kierunku
    •    praca magisterska (opcjonalnie)

Kierunki, jakie mogą Państwo studiować na Uniwersytecie w Halle znajdą Państwo na stronie: http://www.studienangebot.uni-halle.de


Warunki przyjęcia na studia

Magisterskie Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze są skierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia, z reguły studiów licencjackich, którzy w ich ramach zdobyli co najmniej 60 punktów ECTS. Licencjat powinien być ukończony w ramach takich kierunków jak historia, polonistyka, slawistyka zachodnia, politologia lub innych nauk społecznych czy kulturoznawczych. Uznawane są także równoważne dyplomy zagranicznych uczelni. Znajomość języka polskiego jest w momencie przyjęcia na studia mile widziana, ale nie jest ona wymagana. Muszą jednak Państwo wykazać się znajomością języka angielskiego na początku studiów lub udowodnić ją do końca drugiego semestru (na poziomie co najmniej UNIcert 2). Kandydaci, dla których niemiecki nie jest językiem ojczystym, muszą wykazać się jego znajomością na poziomie egzaminu DSH (poziom 2), TestDAF czy porównywalnego egzaminu Instytutu Goethego lub Konferencji Ministrów Kultury (Kleines Deutsches Sprachdiplom). O przyjęciu na studia decyduje Komitet Magisterski Interdyscyplinarnych Studiów Polonoznawczych.

Szczegółowe, prawnie wiążące informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdują się w regulaminie studiów.      

W przypadku dalszych pytań służymy pomocą.

Rekrutacja

Rekrutacja na magisterskie Interdyscyplinarne Studia Poloznawcze na Uniwersytecie im. Marcina Lutra na rok akademicki 2020/2021 trwa do 30 września 2020 r., dla studentów zagranicznych do 15 lipca 2020 r. Celem sprawdzenia warunków przyjęcia, kandydaci z Niemiec mogą złożyć dokumenty już 1 czerwca 2020 r.

Nabór na studia odbywa się wyłącznie w semestrze zimowym.

Więcej informacji dotyczących procesu rekrutacji mogą Państwo znaleźć na stronie portalu rekrutacyjnego Uniwersytetu w Halle: http://www.studienangebot.uni-halle.de  

Broszura informacyjna
Wszystkie informacje w formie skrótowej można znaleźć w ulotce promującej nasze studia.


Kontakt