Oferta dydaktyczna

Szczególnie zależy nam na możliwie ścisłym łączeniu badań naukowych z zajęciami dydaktycznymi. W okresie studiów profitują Państwo z kompetencji fachowych obydwojga profesorów w Jenie i Halle w dziedzinach historii Europy Środkowo-Wschodniej i językoznawstwa słowiańskiego. Ponadto mogą Państwo uczestniczyć w całym szeregu zajęć poświęconych Polsce, prowadzonych przez naukowców z obydwu uniwersytetów, a także wykładowców z innych uniwersytetów, goszczących w Jenie lub Halle. Zaliczają się do nich szczególnie zajęcia z historii Polski od okresu nowożytnego po wiek XX, a także z językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Mają też Państwo do wyboru zajęcia z politologii, etnologii, socjologii i judaistyki.

Dzięki umowie o współpracy między uniwersytetami w Halle, Jenie i Lipsku studenci interdyscyplinarnych studiów polonoznawczych mogą korzystać z szerokiej oferty dydaktycznej zarówno w Halle, Jenie jak i Lipsku.